head_banner
Chúng tôi chuyên nghiệp cho các dịch vụ một trạm, Hầu hết hoặc khách hàng của chúng tôi là các nhà xuất khẩu nông nghiệp, chúng tôi có hơn 300 khách hàng trên khắp thế giới.Chúng tôi có thể cung cấp phần làm sạch, phần đóng gói, phần vận chuyển và túi pp cho một lần mua tại trạm.Để tiết kiệm năng lượng và chi phí cho khách hàng của chúng tôi

máy tách trọng lực

  • máy tách trọng lực

    máy tách trọng lực

    Máy chuyên nghiệp để loại bỏ hạt xấu và hạt bị thương từ hạt tốt và hạt tốt.
    Máy tách trọng lực 5TB nó có thể loại bỏ hạt và hạt bị dập nát, hạt và hạt mới chớm nở, hạt bị hư hỏng, hạt bị thương, hạt bị thối, hạt bị hư hỏng, hạt bị mốc, hạt không sống được và vỏ khỏi hạt tốt, đậu tốt, hạt tốt, vừng tốt lúa mì tốt, hầu như không, ngô, tất cả các loại hạt giống.